khanhthinhthanh.com

CÔNG TY TNHH KHÁNH THỊNH THÀNH

Dầu thủy lực Castrol AWS 68
 • - Độ nhớt VG 68
 • - Phụ gia AW chống mài mòn
 • - Cấp chất lượng HM
0918.066.161
Nhớt thủy lực Sinopec L-HM HPC 68
 • - Độ nhớt VG 68
 • - Phụ gia AW chống mài mòn
 • - Cấp chất lượng HM
0918.066.161
Nhớt thủy lực Sinopec L-HM HPC 46
 • - Độ nhớt VG 46
 • - Phụ gia AW chống mài mòn
 • - Cấp chất lượng HM
0918.066.161
Nhớt thủy lực không tro Sinopec L-HM 46 Ashless
 • - Độ nhớt ISO VG 46
 • - Phụ gia không kẽm
 • - Cấp chất lượng HM
0918.066.161
Nhớt thủy lực Sinopec L-HV 46
 • - Độ nhớt ISO VG 46
 • - Chỉ số độ nhớt cao
 • - Cấp chất lượng HV
0918.066.161
Nhớt thủy lực Sinopec L-HM AW 32
 • - Độ nhớt VG 32
 • - Phụ gia AW chống mài mòn
 • - Cấp chất lượng HM
0918.066.161