khanhthinhthanh.com

CÔNG TY TNHH KHÁNH THỊNH THÀNH

Dầu cầu Sinopec GL-5 85W/140 HD
  • - Nhớt cầu truyền động
  • - Cấp chất lượng GL5
  • - Độ nhớt SAE 140
0918.066.161
Dầu cầu Sinopec GL-5 85W/90 HD
  • - Nhớt cầu truyền động
  • - Cấp chất lượng GL5
  • - Độ nhớt SAE 90
0918.066.161