Phuy – ko tên
Phuy – ko tên
Full Screen

Nhớt thủy lực Sinopec L-HV 46

  • – Độ nhớt ISO VG 46
  • – Chỉ số độ nhớt cao
  • – Cấp chất lượng HV