khanhthinhthanh.com

CÔNG TY TNHH KHÁNH THỊNH THÀNH

CÔNG TY TNHH KHÁNH THỊNH THÀNH

Mã số thuế (Tax code): 0316796275
Địa chỉ (Address): Số 66 – 68, đường 85, P. Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại (Tel): 0918.066.161-0943.608.000
Email: khanhthinhthanh@gmail.com
Website: https://khanhthinhthanh.com