HPC 46 – xô
HPC 46 – xô
Full Screen

Nhớt thủy lực Sinopec L-HM HPC 46

  • – Độ nhớt VG 46
  • – Phụ gia AW chống mài mòn
  • – Cấp chất lượng HM