Phuy – ko tên
Phuy – ko tên
Full Screen

Nhớt thủy lực không tro Sinopec L-HM 46 Ashless

  • – Độ nhớt ISO VG 46
  • – Phụ gia không kẽm
  • – Cấp chất lượng HM