khanhthinhthanh.com

CÔNG TY TNHH KHÁNH THỊNH THÀNH

Nhớt động cơ diesel Sinopec Tulux T300 CF-4/SG 15W-40
 • - Cấp chất lượng API :CF4/SG
 • - Độ nhớt 15W40
0918.066.161
Nhớt động cơ diesel Sinopec Tulux T300 CF-4/SG 20W-50
 • - Cấp chất lượng API :CF4/SG
 • - Độ nhớt 20W50
0918.066.161
Nhớt động cơ diesel Sinopec Tulux T500 CI-4/SL 15W-40
 • - Cấp chất lượng API :CI4/SL
 • - Độ nhớt 15W40
 • - Dùng cho động cơ Turbo
0918.066.161
Nhớt động cơ diesel Sinopec Tulux T500 CI-4/SL 20W-50
- Cấp chất lượng API :CI4/SL
- Độ nhớt 20W50
- Dùng cho động cơ Turbo
0918.066.161
Nhớt động cơ diesel Sinopec Tulux T700 CK-4 15W-40
 • - Cấp chất lượng CK-4
 • - Độ nhớt 15W50
 • - Dùng cho động cơ Turbo
0918.066.161
Nhớt động cơ Sinopec Justar J600 5W30
 • - Cấp chất lượng :J600
 • - Độ nhớt 5W30
 • - Dùng cho động cơ
0918.066.161