HPC 68
HPC 68
Full Screen

Nhớt thủy lực Sinopec L-HM HPC 68

  • – Độ nhớt VG 68
  • – Phụ gia AW chống mài mòn
  • – Cấp chất lượng HM