khanhthinhthanh.com

CÔNG TY TNHH KHÁNH THỊNH THÀNH

Dầu hộp số Sinopec ATF IIIH
  • - Dầu gốc tổng hợp có VI cao
  • - Đáp ứng tiêu chuẩn C4, Mercon, Dexron IIIH
  • - Nhớt có màu đỏ
0918.066.161
Dầu hộp số Sinopec GL-4 90 Automotive
  • - Nhớt hộp số tự động
  • - Cấp chất lượng GL4
  • - Độ nhớt SAE 90
0918.066.161