GL5 – 85W 90
GL5 – 85W 90
Full Screen

Dầu cầu Sinopec GL-5 85W/90 HD

  • – Nhớt cầu truyền động
  • – Cấp chất lượng GL5
  • – Độ nhớt SAE 90