3-1
3-1
Full Screen

Mỡ Sinopec Lithium Complex EP NLGI 3

– Mỡ chịu nhiệt 160 độ
– Chất làm đặc Lithium Complex
– Phụ gia EP chịu cực áp
– Độ đặc số 3