7417B (2)
Mỡ chịu nhiệt HP-R
7417B (2)
Mỡ chịu nhiệt HP-R
Full Screen

Mỡ Sinopec 7417B

  • – Mỡ bôi cáp
  • – Chịu nhiệt 120 độ