Phuy – ko tên
Phuy – ko tên
Full Screen

Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 680 HD

  • – Dầu bánh răng công nghiệp
  • – Độ nhớt ISO VG 680

Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 680 HD “- Dầu bánh răng công nghiệp
– Độ nhớt ISO VG 680”