27-v1
27-v1
Full Screen

Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 460 HD

– Dầu bánh răng công nghiệp
– Độ nhớt ISO VG 460″

Dầu bánh răng Sinopec L-CKD 460 HD “- Dầu bánh răng công nghiệp
– Độ nhớt ISO VG 460”