khanhthinhthanh.com

CÔNG TY TNHH KHÁNH THỊNH THÀNH

Mỡ Sinopec Lithium EP NLGI 0
 • - Chất làm đặc Lithium
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chịu nhiệt 120 độ
 • - Độ đặc số 0"
0918.066.161
Mỡ Sinopec Lithium EP NLGI 00
 • - Chất làm đặc Lithium
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chịu nhiệt 120 độ
0918.066.161
Mỡ Sinopec Lithium EP NLGI 000
 • - Chất làm đặc Lithium
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chịu nhiệt 120 độ
0918.066.161
Mỡ Sinopec Lithium EP NLGI 1
 • - Chất làm đặc Lithium
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chịu nhiệt 120 độ
 • - Độ đặc số 1
0918.066.161
Mỡ Sinopec Lithium EP NLGI 2
 • - Chất làm đặc Lithium
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chịu nhiệt 120 độ
 • - Độ đặc số 2
0918.066.161
Mỡ Sinopec Lithium EP NLGI 3
 • - Chất làm đặc Lithium
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chịu nhiệt 120 độ
 • - Độ đặc số 3
0918.066.161
Mỡ Sinopec Golden Grease NLGI 2
 • - Chất làm đặc Lithium
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chịu nhiệt 120 độ
 • - Độ đặc số 2
0918.066.161
Mỡ Sinopec Golden Grease NLGI 3
 • - Chất làm đặc Lithium
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chịu nhiệt 120 độ
 • - Độ đặc số 3
0918.066.161
Mỡ Sinopec Lithium Complex EP NLGI 2
 • - Mỡ chịu nhiệt 160 độ
 • - Chất làm đặc Lithium Complex
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Độ đặc số 2
0918.066.161
Mỡ Sinopec Lithium Complex EP NLGI 3
- Mỡ chịu nhiệt 160 độ
- Chất làm đặc Lithium Complex
- Phụ gia EP chịu cực áp
- Độ đặc số 3
0918.066.161
Mỡ Sinopec chịu nhiệt HP-R
 • - Mỡ chịu nhiệt 180 độ
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Độ đặc số 2
 • - Mỡ có màu xanh
0918.066.161
Mỡ Sinopec chịu nhiệt 7014-1
 • - Mỡ chịu nhiệt 200 độ
 • - Độ đặc số 2
0918.066.161
Mỡ Sinopec chịu nhiệt 7025
 • - Mỡ chịu nhiệt 300 độ
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
 • - Chống gỉ ở nhiệt độ cao
0918.066.161
Mỡ Sinopec chịu nhiệt 7424 (2)
 • - Mỡ chịu nhiệt 180 độ
 • - Phụ gia EP chịu cực áp
0918.066.161